Info om digital revyfestival

NORD-NORSK REVYFESTIVAL
Digital festival 2020

OM PÅMELDING (1)

For alle bidrag som meldes inn til konkurransene, gjelder et sett med kriterier. Disse kriteriene benyttes for sikre høy kvalitet på forestillingen.

PÅMELDING

Vi vil også oppdatere informasjon på vår nettside: www.nnrevy.no.

Vi har ikke gjort endringer i sjanger og type i Revyweb.

Revygrupper som har nummer som er klar til påmelding bes om å melde på snarest, slik at uttaksjuryen kan komme i gang med arbeidet.
Frist for innsending er satt til 19. april.
Uttaksjuryens vurderinger vil også gi oss svar på spørsmål som vi ikke kan svare på i dag, som f.eks. hvilke priser som skal utdeles i den digitale festivalen.

KRITERIER / RETNINGSLINJER 

 • Maksimal varighet på alle innslag er 4 minutter.
 • 4 minutter er å forstå som framføring uten applaus- eller latterpauser.
 • Innholdet i et revynummer skal ikke formidle rasistiske holdninger eller holdninger som nedvurderer etniske minoriteter.
 • Uttaksjuryen til mesterskapet består av 5 personer.
 • Hvert revynummer vurderes ut fra innhold og framføring. Et godt revynummer er en god idé foredlet i en god tekst, framført av gode aktører.
 • Både i uttaket og under festivalen legges Nord-Norsk Revyfestivals jury-kriterier til grunn.
 • Vi vektlegger ikke teknisk kvalitet, men innhold. Selv om både bilde og lyd må være av god kvalitet.
 • Hvert revylag kan melde på aktuelle (max 4) revynumre.
 • Hvert revylag kan melde på aktuelle (max 4) ungdomsnumre.
 • Som ungdom regnes fra og med 12 år til og med 20 år.

KATEGORIER

Det konkurreres i disse kategoriene:

 • Revynummer produsert for video
 • Videopptak fra scene
 • Sketsj
 • Musikalsk revynummer/revyvise
 • Monolog

OPPHAVSRETTIGHETER

 • Rettighetshavere, altså både forfatter og komponist, skal oppgis i påmeldinga for samtlige innslag. Dersom nummeret bare delvis er basert på en tekst eller idé fra andre, skal det opplyses.
 • Revygruppen har selv ansvaret for at alt rundt rettigheter til nummeret er i orden.
 • Oppdages det brudd på reglene, blir nummeret tatt ut av konkurransen. Utdelte priser vil da bli inndratt. I slike tilfeller må klager og innsigelser være framsatt for Nord-Norsk Revyfestival innen 6 måneder etter årets mesterskap.
 • Innsigelser og klagesaker blir behandlet av juryen.

PRISER

I det nord-norske mesterskapet konkurreres det normalt om følgende priser:

 • Beste tekst
 • Beste monolog
 • Beste sketsj
 • Beste revyvise
 • Beste sceneframføring
 • Årets revynummer
 • Årets ungdomsnummer

FOR DIGITAL FESTIVAL 2020 BLIR DET UTARBEIDET NY LISTE.

Norsk Revy stiller med direktekvalifisering til NM i Revy 2021.

Aktuelt å utarbeide system for publikumspriser.