NORD-NORSK REVYFESTIVAL Digital festival 2020

27. juni 2020              

Kl.19.00 FØRSPRELL

Kl. 20.00 FINALEFORESTILLINGEN

INNHOLD FØRSPRELL:  

Presentasjon av Nord-Norsk Revyfestival.
Presentasjon av revylagene med «postkort» (videopresentasjon av bygdahuset/scenen og laget) og kanskje vi kan møte revylaget i «greenrom».(om revylaget kan være samlet).

INNHOLD FINALEFORESTILLINGEN:

Åpning av digital festival 2020
Tradisjonelt åpnings- og avslutningsnummer
20 revynummer
Publikumspris
Fagjury kårer vinnere
Direktekvalifisering til NM i Revy 2021.
Konferansier og revyorkester live fra studio.

KONFERANSIER:  

Finn Arve Sørbøe

REVYORKESTER:           

Børge Petersen-Øverleir, Rune Mathisen, Magne Arntsen og kapellmester Geir Tømmerberg

FORBEREDELSER TIL DIGITAL FESTIVAL

REVYLAGENE:     

Melder på sine nummer på revyweb: https://revygrupper.no/
Revylag har meldt på nummer som er vist i forestillinger vist i 2019 og tidlig i 2020.
Etter ide fra Marianne Meløy inviteres det til en ny runde hvor «Blodferske» nummer skrives, øves og filmes. Absolutt siste frist: 17.mai.

KRITERIER/RENINGSLINJER:

Maksimal varighet på alle innslag er 4 minutter. 4 minutter er å forstå som framføring uten applaus- eller latterpauser
Innholdet i et revynummer skal ikke formidle rasistiske holdninger eller holdninger som nedvurderer etniske minoriteter.
Hvert revynummer vurderes ut fra innhold og framføring.
Et godt revynummer er en god idé foredlet i en god tekst, framført av gode aktører.
Både i uttaket og under festivalen legges Nord-Norsk Revyfestivals jury-kriterier til grunn.
Vi vektlegger ikke teknisk kvalitet, men innhold. Selv om både bilde og lyd må være av god kvalitet.
Hvert revylag kan melde på aktuelle (max 4) revynumre.
Hvert revylag kan melde på aktuelle (max 4) ungdomsnumre.
Som ungdom regnes fra og med 12 år til og med 20 år.

KATEGORIER:                          

Det konkurreres i disse kategoriene:
Revynummer produsert for video
Videopptak fra scene
-Sketsj
-Musikalsk revynummer/revyvise
-Monolog

OPPHAVSRETTIGHETER:        

Rettighetshavere, altså både forfatter og komponist, skal oppgis i påmeldinga for samtlige innslag. Dersom nummeret bare delvis er basert på en tekst eller idé fra andre, skal det opplyses.
Revygruppen har selv ansvaret for at alt rundt rettigheter til nummeret er i orden.
Oppdages det brudd på reglene, blir nummeret tatt ut av konkurransen. Utdelte priser vil da bli inndratt. I slike tilfeller må klager og innsigelser være framsatt for Nord-Norsk Revyfestival innen 6 måneder etter årets mesterskap.

Innsigelser og klagesaker blir behandlet av juryen.

UTTAKSJURY:      

Fridtjof Nordnes, Ida Elise Jørgensen, Anita Stormo Olsen, Katrine Steinbakk Jensen (leder for uttaksjury) og Andre Edvardsen.

Uttaksjuryen vurderer alle påmeldte nummer og gjør uttak av nummer som nomineres til Finaleforestilling, maks 40 nummer.                                                      31. mai vil revylagene få informasjon om hvilke nummer som er nominert.

FAGJURY:                        

Hanne Vilja Sagmo (leder), Stig Bang og Marianne Meløy.
Fagjuryens sekretær: Anita Stormo Olsen.
Fagjuryen skal i første omgang vurdere alle nominerte revynummer og gjøre uttak til Finaleforestillingen.

Uttaket blir offentliggjort i uke 25.

I neste runde skal fagjuryen kåre vinnerne av NNM i Revy 2020, offentliggjøres i slutten av Finaleforestillingen.
Nominerte nummer som ikke kom med i Finaleforestillingen offentliggjøres i etterkant på Humorportalen.no.