Nord-Norsk Revyfestival presenterer stolt:

NORD-NORSK MESTERSKAP I REVY 2020
og Nord-Norsk Revyfestival feirer 30 år i 2020.

Det er like stas hver gang: velkommen til Meløy,
velkommen til årets høydepunkt, velkommen til Nord-Norsk Mesterskap i Revy 2020!

Og du har sikkert sjekket det ut allerede, men årets datoer er altså 25., 26. og 27.
juni. Da samler Nord-Norsk Revyfestival landsdelens revylag på Ørnes, til det
nordnorske mesterskapet i revy 2020. Herlig å få det sagt, og vi gler oss! 😊

1.april er fristen for å melde inn bidrag.
– Vi åpner for påmelding tidlig i februar, og da vil du finne en egen link på www.nnrevy.no.
– Vedlagt i denne e-posten finner du kriteriene som gjelder for bidrag.
– Programmet for festivalen legges ut og oppdateres på www.nnrevy.no.
– På nettsiden skal vi også oppdatere deg med nyheter og praktisk informasjon.
Finner du ikke det du leter etter, send epost til festivalsjefen på
anita@nnrevy.no eller ta kontakt på tlf. 95 80 90 24.

Nå er endelig oppkjøringen i gang – vi snakkes straks igjen!

Med vennlig hilsen,
Nord-Norsk Revyfestival

Anita Seljeseth

KRITERIER FOR PÅMELINDG

For alle bidrag som meldes inn til konkurransene, gjelder et sett med kriterier. Disse kriteriene benyttes for å sikre høy kvalitet på Nord-Norsk Mesterskap i revy.

VARIGHET

Maksimal varighet på alle innslag er 4 minutter. Regelen gjelder for at vi skal kunne ha 18-20 revynummer i hver forestilling, og gjennomføre den innenfor 2 timer.

I påmeldingen må det oppgis lengde på innslaget. Dersom det overskrider maks varighet, må det oppgis hva som må gjøres for å komme innenfor 4 minutter-grensen.
4 minutter er å forstå som framføring uten applaus- eller latterpauser.
Tidsbruken blir kontrollert av juryen, og framføring under forestilling blir sjekket mot innsendt video og godkjent tekst.

OPPHAVSRETTIGHETER

Rettighetshavere, altså både forfatter og komponist, skal oppgis i påmeldinga for samtlige innslag. Dersom nummeret bare delvis er basert på en tekst eller idé fra andre, skal det opplyses.

Revygruppen har selv ansvaret for at alt rundt rettigheter til nummeret er i orden.
Oppdages det brudd på reglene, blir nummeret tatt ut av konkurransen. Utdelte priser vil da bli inndratt. I slike tilfeller må klager og innsigelser være framsatt for Nord-Norsk Revyfestival innen 6 måneder etter årets mesterskap.
Innsigelser og klagesaker blir behandlet av juryen.

KATEGORIER

Det konkurreres i disse kategoriene:

 • Sketsj
 • Musikalsk
 • revynummer/revyvise
 • Monolog

Juryen avgjør på fritt grunnlag hvilken kategori nummeret skal delta i.

PRISER

I det nord-norske mesterskapet konkurreres det om følgende priser:

 • Beste tekst
 • Beste monolog
 • Beste sketsj
 • Beste revyvise
 • Beste sceneframføring
 • Årets revynummer
 • Årets ungdomsnummer

ANDRE KRITERIER/RETNINGSLINJER

Uttaksjuryen til mesterskapet består av 5 personer.

Innholdet i et revynummer skal ikke formidle rasistiske holdninger eller holdninger som nedvurderer etniske minoriteter.
Hvert revynummer vurderes ut fra innhold og framføring. Et godt revynummer er en god idé foredlet i en god tekst, framført av gode aktører. Både i uttaket og under festivalen legges Nord-Norsk Revyfestivals jury-kriterier til grunn.
Hvert revylag kan melde på 6 revynumre.
Hvert revylag kan melde på 6 ungdomsnumre.
Som ungdom regnes fra og med 12 år til og med 20 år.